flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Зразки заяв

 Балтському  районному суду

Одеської області
                                                           ______________________________________
(прізвище) 
______________________________________
(ім’я)
______________________________________
(по батькові)
______________________________________
 
______________________________________
 (повна адреса місця проживання)
З А Я В А
Прошу залишити без розгляду мій позов до
__________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові відповідача)
про _____________________________________________________________________________
                                                                             (суть позовних вимог)
по справі №                                    та повернути мені на руки оригінали наступних документів
                                                           (номер провадження)
що були залучені до матеріалів справи:________________________________________ ________________________________________________________________________________
(назва документів)
                               
 
«_____»___________ 201__ р.                      __________________       ____________________
                                                                                  (підпис)                                    (прізвище та ініціали)
 
___________________________________________________________________________________________________________________
 (лінія відрізу)
 
 
Балтському  районному суду
Одеської області
                                                           ______________________________________
(прізвище)
______________________________________
(ім’я)
______________________________________
(по батькові)
______________________________________
 
______________________________________
 
______________________________________
(повна адреса місця проживання)
З А Я В А
            Прошу видати мені на руки виконавчий лист по справі провадження №______________________
                                                                                                                                                                                                        (номер провадження справи)
за моїм позовом до                                                                                    
 
_____________________________________________________________________________
про                                                     (прізвище, ім’я по батькові відповідача)
 
_____________________________________________________________________________
(суть позовних вимог)
згідно рішення Балтського районного суду від ________________________________року.
                                                             (дата рішення суду)
 «_____»___________ 201__ р.                     __________________       ____________________
                                                                                  (підпис)                             (прізвище та ініціали)
 
___________________________________________________________________________________________________________________
 (лінія відрізу)
 
 
Балтському  районному суду
Одеської області
                                                           ______________________________________
(прізвище)
______________________________________
(ім’я)
______________________________________
(по батькові)
______________________________________
 
______________________________________
 
______________________________________
(повна адреса місця проживання)
З А Я В А 
Прошу видати мені копію рішення, ухвали, постанови, наказу, витягу з рішення
(необхідне підкреслити)
 від __________________________року, по справі провадження  №______________________
(дата рішення суду)                                                                                                      (номер провадження)
за позовом:   
_____________________________________________________________________________
до                                                       (прізвище, ім’я по батькові позивача)             
_____________________________________________________________________________
Про                                                    (прізвище, ім’я по батькові відповідача)
_____________________________________________________________________________
(суть позовних вимог)
«_____»___________ 2013 р.                      __________________       ____________________
                                                                                  (підпис)                                    (прізвище та ініціали)
 
___________________________________________________________________________________________________________________
 (лінія відрізу)
 
 
Судді Балтського  районного суду
Одеської області
 
______________________________________
(прізвище, ініціали судді)
 
                                                           ______________________________________
(прізвище)
______________________________________
(ім’я)
______________________________________
(по батькові)
______________________________________
 
______________________________________
 (повна адреса місця проживання)
З А Я В А
Прошу справу за позовом____________________________________________________ до
__________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові відповідача)
про _____________________________________________________________________________
(суть позовних вимог)
по справі №                                            розглянути без моєї участі.
                                                                                                                     (номер провадження)
Позовні вимоги підтримую в повному обсязі. Проти задоволення позову не заперечую.  
 
«_____»___________ 2012 г.                      __________________       ____________________
                                                                                  (підпис)                                    (прізвище та ініціали)
 
__________________________________________________________________________________________________________________
(лінія відрізу)
 
Зразок заяви про надання дозволу на побачення з особами, які тримаються під вартою
 
Судді Балтського  районного суду
Одеської області
 
______________________________________
(прізвище, ініціали судді)
 
                                                           ______________________________________
(прізвище)
______________________________________
(ім’я)
______________________________________
(по батькові)
______________________________________
 
______________________________________
 
Заява

 

Прошу Вас надати дозвіл на побачення з підсудним (засудженим)   _____Прізвище Ім’я По-батькові (повністю) , дата народження,  стаття обвинувачення____  , який є моїм ____(ступень родинного зв'язку)____ 
 
Дата «__» ____________ 201__року                                                                                        Підпис 
 
 

Голові Балтського районного суду Одеської області

Ільніцькій О.М.

____________________________

(ПІБ особи, яка звертається)

____________________________

____________________________

____________________________

_____________________________

(адреса, телефон)

 

                                                                                            ЗАЯВА

__________________________________________________________________________________________(П.І.Б. фізичної особи з зазначенням паспорту та №РНОКПП), помилково сплачено до Управління Державної казначейської служби України в Балтському районі судовий збір в сумі _______________________________________ __________________________(цифрами та прописом), що підтверджується платіжним дорученням або квитанцією  № ______ від _________ року.

Станом на __________ року до Балтського районного суду Одеської області позовна заява, по якій сплачено судовий збір в сумі_____________ _____________________________(цифрами та прописом) платіжним дорученням, квитанцією № _____ від ___________ не подавалася.

На підставі вищевикладеного, прошу надати Подання про необхідність повернення коштів, помилково сплачених та зарахованих до державного бюджету на рахунок судового збору в сумі _______________________________________________ (цифрами та прописом), сплачених на рахунок судового збору № _________________________, (вказати № рахунку на який сплачено судовий збір).

Додатки:

 

- оригінал чеку про сплату судового збору;

- копія паспорта особи;

- копія довідки РНОКПП.

  «__»________201__р.                                                _______________________________