flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Балтського
районного суду
Одеської області
від 24.12.2012 року № 18-од/с  
 
Перелік відомостей,що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Балтського районного суду Одеської області
 
1. Відомості  в  організаційно-розпорядчих  документах  (накази, розпорядження,   рішення,   постанови,  рекомендації), що   надсилаються Балтському районному суду, Одеським апеляційним, Верховним Судом України, вищим спеціалізованим судам, ДСА України, ТУ ДСА України в Одеській області з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 
2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 
3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
 
4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
 
5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
 
6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 
7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 
8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 
9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 
 
10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

 

 - які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

 

 

 

- щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

 

 

 

- з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження,атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

 

 

 

- з адміністративно-господарських питань діяльності суду(окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

 

 

 

 - стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

 

 

 

- щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

 

 

 

- які містять матеріали службових розслідувань.

 

 

 

Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

 

 

 

11.    Звіт   за   формою   №6   «Про   чисельність   працюючих   та заброньованих військовозобов'язаних».

 

 

 

12. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

 

 

 

13. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках
на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково - реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

 

 

14.    Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду.
 
Голова Балтського

районного суду                                                                                                      Л.І. БОДАШКО