flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника 
апарату Балтського районного суду
Одеської області 
20 вересня 2012 року № 21-од
 
Інструкція
про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію  
 
1. Ця Інструкція визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), що надаються Балтським районним судом Одеської області  (далі – суд) за запитами на інформацію.
2. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі (банку) за реквізитами, зазначеними в додатку 3.
3. Обрахунок розміру відповідних витрат за вартістю визначає керівник апарату суду.
Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачеві в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.
4. Якщо кількість сторінок відповіді на запит на інформацію неможливо визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг такої відповіді, керівник апарату суду, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
5. Відповідь на запит на інформацію надається протягом трьох робочих днів після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат.
6. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.
            7. У разі ненадходження протягом одного місяця документів, що підтверджують повну оплату витрат, керівник апарату суду, робить позначку про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.
 
  Додаток 1
                                                                                  До Інструкції про порядок відшкодування
                                                                                   фактичних витрат на копіювання або друк
                                                                                  документів обсягом більше як 10 сторінок,
                                                                                 що надаються за запитами на інформацію
 
Розмір фактичних витрат
на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються за запитами на інформацію
(оплата здійснюється починаючи з 11 сторінки)
з/п
Послуга, що надається
Вартість (грн.)
1 сторінки
у період з 01 липня по 30 червня
 2014 року
Вартість (грн.)
1 сторінки
у період з 
Вартість (грн.)
1 сторінки
у період з 
1
Копіювання або друк однієї сторінки документів формату А4 та меншого розміру
1,22
 
 
2
Копіювання або друк однієї сторінки документів формату А3 та більшого розміру
2,44
 
 
3
Копіювання або друк однієї сторінки документів будь-якого формату, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
4,88
 
 
  
   Додаток 2
                                                                                   До Інструкції про порядок відшкодування
                                                                                   фактичних витрат на копіювання або друк
                                                                                  документів обсягом більше як 10 сторінок,
                                                                                  що надаються за запитами на інформацію
 
Надавач послуг:                              Балтський районний суд Одеської області
 
 Реєстраційний рахунок      ____________________
 МФО банку:                                 828011
 Код ЄДРПОУ:                              26302945
 
 Платник:                              ________________________________________
                                              ________________________________________
 
РАХУНОК № _____
 
від __ ______________ 20___року
 
№ з/п
Найменування
Вартість виготовлення
1 сторінки       
(без ПДВ),
грн
Кількість
сторінок
 од.
Ціна          (без ПДВ), грн
1
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру
 
 
 
2
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру
 
 
 
3
Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
 
 
 
 
РАЗОМ
 
 
 
 
Всього до сплати:___________________________________________________
__________________________________________________________________
(сума прописом)
 
 Голова суду                                                 Керівник апарату суду       
                  ____________  ______________                      ____________    _______________
                                (підпис, П.І.Б)                                                    (підпис, П.І.Б)